järvivedestä saadaan puhdasta vettä otsonoimalla
puhdasta vettä ympäristöystävällisesti
puhdasta juomavettä suodattamalla
Barock logo

WellZone O3 - veden puhdistusta otsonoinnin avulla

WellZone O3 vedenpuhdistus perustuu veden otsonointiin kaivossa

Otsoni on ympäristöystävällinen, voimakkaasti hapettava ja desinoiva kaasu, joka parantaa veden laatua monipuolisesti.

Kaivoveden haittana on usein korkea rauta- ja mangaanipitoisuus, pahaa hajua aiheuttava rikkivety sekä korkea bakteeri- ja radonpitoisuus. WellZone O3 on vaivaton tapa niiden poistoon.

Kun vesi puhdistetaan jo kaivossa, vesipumpun ja putkiston ikä pitenee, koska rauta ei saostu putkistoon eikä painesäiliöön.

WellZone O3 ei tarvitse lämmintä sisätilaa toisin kuin perinteiset painesuodattimet.

WellZone O3 hävittää bakteerit ja virukset vedestä klooriakin tehokkaammin

Otsonipuhdistus on yleisesti käytössä kaupunkien vesilaitosten veden käsittelyssä. Se sopii käytettäväksi suurissakin vesialtaissa. Menetelmä neutralisoi veden pH-arvon, joten jatkuva veden pH-arvon tarkkailu ja säätö on tarpeetonta.

Järjestelmän ansiosta uimavesi pysyy tasalaatuisen puhtaana, kirkkaana ja miellyttävänä.

Veden otsonointi ei ärsytä ihoa tai silmiä kuten tavanomaiset uima-allasveden puhdistuskemikaalit.

Mitä WellZone O3 otsonointi tekee?

  • hapettaa ja saostaa raudan (Fe) ja mangaanin (Mn)
  • ilmastaa ja poistaa vedestä rikkivedyn ( H2S ), radonin ja hiilidioksidin ( CO2 )
  • hajottaa vedessä olevia kalkkikiteitä, jolloin kalkin saostumis- ja kiinnittymisominaisuudet eliminoituvat
  • tuhoaa bakteerit ja virukset vedestä desinoimalla
  • tuhoaa veden levä- ja sieni-itiöt
  • hajottaa orgaaniset yhdisteet hapettamalla
  • nostaa veden alhaista pH-arvoa
Myynti ja asiakaspalvelu:
010 4221 344 barock@barock.fi