järvivedestä saadaan puhdasta vettä otsonoimalla
puhdasta vettä ympäristöystävällisesti
puhdasta juomavettä suodattamalla
Barock logo

MultiMax-painesuodatin puhdistaa kaivoveden tehokkaasti

Uusinta tekniikkaa raudan, mangaanin ja rikkivedyn suodattamiseen kaivovedestä

MultiMax-vedensuodatin on kehitetty kaivoveden suodattamiseen nykyaikaisesti ja tehokkaasti. Vedensuodattimen ylivoimainen suorituskyky perustuu sen optimoituun rakenteeseen verrattuna perinteisiin painesuodattimiin.

MultiMax-suodatin puhdistaa vettä uudella tekniikalla

Ruostumaton kaksiosainen terässäiliö – osia yhdistää helppokäyttöinen ja varmatoiminen kauluspantalukitus – sisältää raemaista suodatusainetta. Suodattimessa on vankkarakenteinen kello-ohjattu nelivaiheinen venttiilikoneisto (ilmastus, suodatus, vastavirtahuuhtelu, loppuhuuhtelu). Säiliön pohjaosassa on patentoitu DD-siivilälevy keskiputkineen.

MultiMax-suodattimessa vesi hapetetaan ennen suodatusta, jolloin rauta ja mangaani saostuvat ja ovat siten helposti suodatettavissa. Siivilälevyn ansiosta vesi ohjautuu tasaisesti koko suodatusaineen läpi. Siivilälevy myös tehostaa ajoittain tapahtuvaa vastavirtahuuhtelua.

Mite veden suodatin toimii?

Veden virtaama (l/min) ja suodatussäiliössä olevan suodatusaineen poikkipinta-ala ja kerrostuman syvyys vaikuttavat suodattimen puhdistuskapasitettiin. On hyvin tärkeää saada suodatettava vesi ohjautumaan mahdollisimman tasaisesti koko suodatusainekerrostuman läpi, koska täten hyödynnetään suodatusaineen koko tilavuutta.

DD-siivilälevy on säiliön halkaisijan kokoinen laaja-alaisesti aukotettu kiekko, joka on yhdistetty keskiputkeen. Se ohjaa suodatettavan veden koko suodatusainetilavuuden läpi ja estää suodatusaineen kanavoitumisen ja näin ollen veden ohivirtausta. Siivilälevyssä on huomattavasti enemmän aukoituspinta-alaa kuin perinteisissä halkaisijaltaan pienissä lieriön- tai kartionmuotoisissa siivilärakenteissa. Siivilälevy lisää suodattimen suodatuskapasiteettia oleellisesti, koska koko suodatusaineen tilavuus hyödynnetään.

Vastavirtahuuhtelu

Raemaisen suodatusainekerrostuman tehokas vastavirtahuuhtelu ja möyhennys on olennaisen tärkeää suodattimen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Suodatusaine sitoo rautaa, mangaania ja muita pienhiukkasia itseensä, ja ne on ajoittain poistettava suodatusaineesta. Myös jatkuva veden samansuuntainen virtaus tiivistää ja kovettaa suodatusainekerrostumaa. Vastavirtahuuhtelussa DD-siivilälevy ohjaa veden alhaalta suoraan ylöspäin kohti suodatusainekerrostumaa koko säiliön halkaisijalta ja suodatusaineeseen kiinnittyneet pienhiukkaset irtoavat perusteellisesti. Näin koko säiliössä oleva suodatusaine joutuu tehopestäväksi ja sen alkuperäinen kuohkea olomuoto palautuu. Suodatusaineen käyttöikä pitenee täten merkittävästi. MultiMax-suodattimen huuhteluteho on ylivoimainen perinteisiin suodattimiin verrattuna huomattavasti pienemmällä vesimäärällä. Tämä on huomioitavaa etenkin puhdistettaessa rengaskaivovettä, joka saattaa olla vähissä kuivina aikoina sekä silloin, kun huuhteluvesi johdetaan tyhjennettävään lokasäiliöön.

Automaattinen RotAir-venttiili

MultiMax-vedensuodattimen olennainen osa on kello-ohjattu nelivaiheinen RotAir-venttiili, joka ohjaa automaattisesti suodattimen ennalta ohjelmoituja toimintoja, jotka ovat ilmastus, suodatus, vastavirtahuuhtelu sekä suodatusaineen loppuhuuhtelu. Venttiilin tehokas ilmastustoiminto lisää suodattimen suorituskykyä huomattavasti ja mm. kohottaa veden pH-arvoa, joka on usein alhainen suomalaisessa kaivovedessä. Suodattimeen valmiiksi ohjelmoituja vakioasetuksia on hyvin helppo muuttaa tarpeen mukaan. Myös manuaalinen huuhtelu onnistuu. Venttiilissä on myös ohitustoiminto, jota käytetään esimerkiksi pihaa kasteltaessa. Vastavirtahuuhtelun ollessa käynnissä vettä voi käyttää normaalisti.

MultiMax RotAir -suodattimien tekniset tiedot

MultiMax-painesuodatussäiliöiden rakennepaine on 8,5 baria. Jotta saavutettaisiin paras mahdollinen suodatustulos, paineen tulisi olla alle 4,5 baria ja lämpötilan alle 40 C. 

MultiMax-suodattimet on tehtaalla asetettu suorittamaan seuraavat toiminnot automaattisesti:

  1. Vastavirtahuuhtelun käynnistysväli: 4 vrk @ klo 00.00
  2. Vastavirtahuuhtelujakson kesto viemäriin: 10 minuuttia
  3. Ilmastusjakson kesto viemäriin: 10 minuuttia
  4. Loppuhuuhtelujakson kesto viemäriin: 2 minuuttia

Nämä oletusasetukset riittävät yleensä normaalille veden käytölle ja vedessä oleville keskimääräisille epäpuhtauksille. Asetuksia on kuitenkin helppo muuttaa tarpeen mukaan.

Malli Halkaisija (mm) Korkeus (mm) Nimellisteho (litraa/min) Suodatusaine (litraa) Paino (kg)
MMRA 20/096 200 1200 20 18 25
MMRA 23/120 230 1500 40 30 28

Liitännät: ulkokierre R 3/4"

Laaja-alaisesti aukotetun DD-siivilälevyn ansiosta Multimax-sarjan suodattimissa ei käytetä painoa lisäävää suodatussoraa. Tämä helpottaa niiden kuljettamista ja paikalleen asentamista.

MultiMax-säiliöiden alaosassa on yhde säiliön tyhjentämistä varten. MultiMax-painesuodattimet asennetaan vesilinjaan painesäiliön jälkeen, suosittelemme kudosvahvisteisten letkujen käyttöä asennuksen helpottamiseksi.

Myynti ja asiakaspalvelu:
010 4221 344 barock@barock.fi