järvivedestä saadaan puhdasta vettä otsonoimalla
puhdasta vettä ympäristöystävällisesti
puhdasta juomavettä suodattamalla
Barock logo

Kalankäsittelyssä puhdas vesi on valttia

Tuore kala on erittäin herkästi ja nopeasti pilaantuva elintarvike!

Pyydyksestä tai kalankasvatusaltaasta noston jälkeen tärkeimpiä tekijöitä kalan tuoreena säilymisellä, katkeamattoman kylmäketjun lisäksi on kalankäsittelyn eri vaiheissa käytettävä veden puhtaus.

Hyvän säilyvyyden varmistamiseksi ja pilaantumisprosessin alkamisen ehkäisemiseksi kalat tulisi perata ja jäittää mahdollisimman pian pyydyksestä noston jälkeen. Monet kalat, muun muassa lohet, tulisi myös verestää ennen perkausta.

Kalat tulee laittaa puhtaaseen ja raikkaaseen veteen verestymään, etteivät ne kuole hapen puutteeseen, ennen kuin niiden veri on poistunut kudoksista. Vettä tulee myös vaihtaa riittävästi, etteivät kalat kuole bakteeripitoiseen veren kyllästämään veteen. Verestyksen jälkeen kalat avataan ja perataan poistamalla sisälmykset ja lopuksi huuhdellaan vedellä. Tämän jälkeen kalat tulee jäähdyttää (jäittää) mahdollisimman pian.

BoXyZone O3 otsonointiyksiköllä käsitellystä vedestä tulee antibakteerista ja sanitoivaa vettä, joka tuhoaa ja eliminoi bakteereja, viruksia ja muita kalan nopeaa pilaantumista aiheuttavia mikrobeja pidentäen oleellisesti kalan tuoreena säilymistä sekä myynti-aikaa.

  • Työvälineet ja työpinnat puhdistetaan otsonoidulla sanitoivalla vedellä.
  • Kalat laitetaan otsonoituun antibakteeriseen veteen verestymään.
  • Verestyksen aikana uutta otsonoitua raikasta vettä johdetaan altaaseen jatkuvatoimisesti.
  • Perkauksen jälkeen kalat huuhdellaan otsonoidulla antibakteerisellä vedellä.
  • Perauttujen kalojen jäähdyttämiseen käytetty jää valmistetaan otsonoidusta, sanitoivasta vedestä.
  • Kalojen jatkojalostuksessa esimerkiksi leerauksen yhteydessä käytetään otsonoitua antibakteerista vettä.

Myynti ja asiakaspalvelu:
010 4221 344 barock@barock.fi